อาหารกับแมลงวัน ตอมไม่ตอมบอกอะไร?

0
1633

อาหารที่มีแมลงวันตอม สร้างความรำคาญ น่ารังเกียจ สกปรก และอาจมีเชื้อโรค แต่หากอาหารบางชนิดที่ไม่มีแมลงวันตอม ก็อาจเป็นอันตรายได้ เพียงแต่มาจากสาเหตุที่ต่างกัน

            เราพบเห็นแมลงวันในทุกที่ เพราะแมลงวันเป็นสัตว์ที่กินอาหารไม่เลือก ทั้งเนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารของคนเรา ทั้งเศษอาหาร ซากเศษขยะ อุจจาระ และมูลสัตว์

ดังนั้นแมลงวันจึงเป็นสาเหตุของเชื้อโรคมากมายเช่น โรคทางเดินอาหาร บิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และยังนำไข่พยาธิ ติดมากับขนที่ลำตัว ขนที่ขา และปีก  

อาหารที่มีแมลงวันตอม นอกจากเชื้อโรคแล้ว ก็สร้างความน่ารังเกียจ และความรำคาญ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้แมลงวันตอมจึงเป็นเรื่องสำคัญ  ทั้งในบ้าน ตลาดและร้านอาหาร

ในบ้านเรามักใช้ฝาชี และตู้กับข้าว ส่วนตลาดหรือร้านอาหาร มักมีการใช้ตู้กระจก พลาสติกคลุมอาหาร การบรรจุในกล่อง หรือภาชนะที่มีฝาปิด และมีการป้องกันหลายวิธี เช่น ใช้ที่ปัดแมลงวัน ทั้งปัดด้วยมือหรือใช้ไฟฟ้า การหลอกแมลงวันด้วยการใช้ถุงน้ำ เป็นต้น

แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ เช่น ลูกค้าต้องเห็นอาหารชัดๆ มีอะไรมาปกปิดก็ดูเหมือนไม่จูงใจให้ซื้อ อีกทั้งการบริการต้องรวดเร็ว  การเปิดปิดตู้ก็อาจไม่ทันใจ หรือพ่อค้าแม่ค้าก็ละเลยไม่เอาใจใส่

ส่วนอาหารบางชนิดที่ไม่มีแมลงวันตอม เช่น ปลาแห้ง ปลาร้า ปลาทู ปลาหรือเนื้อแดดเดียว   ทั้งๆที่ไม่มีภาชนะปกปิดและเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ ซึ่งปกติแมลงวันจะชอบตอมมาก ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะมีการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งเคยมีการสุ่มตรวจตัวอย่างพบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย มีการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  

                    ดังนั้น เราไม่ควรให้แมลงวันตอมอาหาร และก็ห้ามใช้ยาฆ่าแมลงด้วย การป้องกันต้องเริ่มจากสุขอนามัย การกำจัดขยะให้ถูกวิธี ไม่ให้มีสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารและการแพร่พันธุ์ของแมลงวัน ไม่ว่าในบ้าน ในตลาด ร้านอาหารหรือในชุมชน ความสะอาดของห้องครัว ความสะอาดของภาชนะ และการกำจัดขยะให้ถูกวิธี รวมทั้งการป้องกันไม่ให้แมลงวันตอมด้วยวิธีที่ถูกต้อง เช่น ครอบด้วยฝาชี ตู้เก็บอาหาร ตู้เก็บวัตถุดิบ หรือใช้่วิธีไล่แมลงวันตอมด้วยวิธีต่างๆ

ผู้บริโภคควรสังเกต สภาพของการขายอาหาร หากมีแมลงวันตอม โดยไม่มีการไล่หรือไม่มีการปกปิดอาหาร ก็ไม่ควรซื้อมารับประทาน

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

[email protected]