38.4 C
Chiang Mai
วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2022

ไอเดียของขวัญวันแม่

พื้นฐานของแม่ลูกคือความกตัญญูกตเวที ความรักความผูกพัน  

และจะเป็นความพิเศษ สำหรับวันแม่ ที่เป็นวันของการเติมสุขให้แม่ เติมสุขให้ลูก เติมสุขให้กันและกัน

     หนึ่งในการเติมความสุขที่เรานึกถึง คือ การให้ของขวัญ สำหรับวันแม่แล้ว ของขวัญ อาจไม่ใช่สิ่งของ อาจเป็นตัวแทน เป็นความรัก เป็นความพิเศษ เป็นการรู้ตัวตน รู้สถานะแห่งตน แล้วเราจะให้ของขวัญแบบไหนอย่างไร ลองมาเปิดไอเดียจะเลือกของขวัญอย่างไรบ้าง

ของขวัญที่เป็นสิ่งของ สารพัดชนิด แล้วแต่ความพอใจมีให้เลือกหา ทั้งที่ไปหาซื้อเอง ซื้อในระบบออนไลน์ และมีคนมาชักชวนให้ซื้อ

ของขวัญที่ผ่านสื่อเทคโนโลยี่  โทรศัพท์ ไอแพดไอโฟน e-mail,facebook หรือรูปแบบต่างๆในระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสาร การพูด การฝากข้อความ ภาพถ่าย หรือการสร้างสรรภาพหรือเทคนิคต่างๆ

ของขวัญที่เป็นกิจกรรม มีทั้งกิจกรรมทำบุญ กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมสนุกสนาน พักผ่อน  เช่น พาแม่ไปทำบุญ พาแม่ไปเที่ยว ไปร่วมงานวันแม่ ชวนกันออกกำลังกาย ชวนกันไปบริจาคสิ่งของ ปลูกต้นไม้ด้วยกัน ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมด้วยกัน

ของขวัญที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ เช่น พาแม่ไปตรวจสุขภาพ  พาไปรับประทานอาหาร เลี้ยงอาหารวันแม่ ของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ระวังสินค้าโฆษณาเกินจริง) เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม

ของขวัญประเภทลงมือทำให้  ทำด้วยกัน เช่น ทำอาหาร ทำกิจกรรมในบ้าน ของขวัญทำเอง การ์ดทำเอง รวมทั้งความพิเศษในการดูแลเอาใจใส่ เช่น ไปเยี่ยมแม่  ดูแลแม่ที่เจ็บป่วยเอาใจใส่เป็นพิเศษ อยู่เป็นเพื่อนกัน หยุดเที่ยวกับเพื่อนหนึ่งวัน

ของขวัญประเภทมอบสัญญลักษณ์วันแม่ ให้พวงมาลัยมะลิ ให้ดอกมะลิสด  ให้ช่อดอกมะลิประดิษฐ์  ให้การ์ดวันแม่

   อีกกลุ่มคือของขวัญด้านความคิด การไหว้ การกราบ การแสดงออกถึงความรักความใกล้ชิด การให้ด้วยใจ การปรับพฤติกรรม เป็นของขวัญประเภททำเพื่อแม่ เช่น หยุดบุหรี่เพื่อแม่ หยุดเหล้าเพื่อแม่ หยุดเที่ยว  สัญญา รับปาก จะทำเพื่อแม่  หรือแม่,พ่อจะทำเพื่อลูก

การให้อภัยกันและกัน  สำหรับแม่ลูกที่มีความบาดหมาง มีความน้อยเนื้อต่ำใจ มีความโกรธ มีความในใจ มีทิฐิ  ของขวัญคือการให้อภัย เปิดใจ หันหน้าเข้าหากัน

 

       

ของขวัญที่เป็นปรับตัวปรับใจ มักเป็นของขวัญที่ต่างๆให้กัน เพียงแต่ลูกอาจเป็นผู้เริ่มต้น เช่น ปรับการสื่อสาร ปรับการพูดจากันในบ้าน  จัดเวลา บริหารเวลาในบ้าน  ลดช่องว่างของยุค ของวัย  ลดความแตกต่างของทัศนคติ  การเปลี่ยนบุคลิก ท่าทาง นิสัยใจคอ  แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ทั้งแม่และลูก เรียนรู้ตัวอย่างแม่ที่ดี เรียนรู้ตัวอย่างลูกที่ดี

การเปิดอก เปิดใจรับฟังกันและกัน มีการสื่อสารในครอบครัวที่ดี ยึดถือความรักความห่วงใยเป็นพื้นฐานของการสื่อสารในครอบครัว

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมุ่งเน้นในครอบครัว แต่ควรมีเผื่อแผ่ถึงแม่คนอื่น เผื่อแผ่ถึงลูกคนอื่น สำหรับ คนไม่มีแม่ คนที่ไม่มีลูก ไม่ว่ากรณีใด ของขวัญสำคัญคือความเข้มแข็งของตนเอง

          

       ควรยึดสายใยของความรัก ความกตัญญู  ให้แน่นแฟ้น ซึ่งจะต่อยาวถึงพ่อของพ่อ แม่ของแม่ เป็นความรักต่อปู่ย่าตายาย เป็นของขวัญกันและกัน

นั่นคือความรักความเอาใจใส่ ขอบคุณกันและกันที่ดูแลให้เติบใหญ่ ที่ลูกหลานเชื่อฟังคำสั่งสอน เป็นครอบครัวของคนดีในสังคม

       อย่างไรก็ตามในยุคนี้ แม่ลูกต้องรู้เท่าทันสังคม รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันตนเอง เพราะสังคม  เพราะสื่อ เพราะการเปลี่ยนแปลงรอบตัว และเพราะตัวเรา ล้วนอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ท้าทาย ความรักความผูกพันและวัฒนธรรมประเพณีของครอบครัวไทย

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแม่ค่ะ

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

[email protected]

 

หมายเหตุ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่  .7 สค 55…..คอลัมน์คุ้มครองผู้บริโภค หน้า  7

 

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments