กราบครูบาศรีวิชัย

0
1337

กราบครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา

 

ไม่ว่าจะไปที่แห่งใดในภาคเหนือ เราจะพบภาพ พบอนุสาวรีย์ พบรูปปั้น พบประวัติ ของครูบา ในวัด ในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

เคยไปวัดเล็กในป่าเขา ในหมู่บ้านเล็กๆ ก็จะพบเห็นเรื่องราวของท่าน อยู่เสมอ ได้กราบ ได้ไหว้ ได้เคารพสักการะ

ระหว่างเส้นทางจากเชียงใหม่ไปเชียงราย ก็จะพบเห็นรูปปั้นของครูบาศรีิวิชัยขนาดใหญ่  อยู่หลายแห่ง ซึ่งมักจะตั้งบนเนินเขา

ขออวยพรทุกท่านมีความสุขค่ะ

แวะมาเมืองเหนือ ไม่ว่าจะไปที่ไหน หากพบเห็นนักบุญล้านนา ครูบาศรีวิชัย ขอเชิญท่านกราบไหว้ สักการะ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นนักบุญของท่าน

สาธุ สาธุ สาธุ