สายบัว

0
3070

ความงามกับอาหาร มักเป็นของคู่กันเสมอ เช่นเดียวกับบัวสาย ที่เราเอาส่วนต้น หรือที่เรียกสายบัว มาเป็นอาหาร     ฤดูฝนนี้แหละ ที่บัวได้ชูช่อดอกสวย มีก้านอ่อน ยาวๆ ให้เราได้นำมารับประทาน

 

อันที่จริง ก็เสียดายดอกมาก งดงามเสียเหลือเกิน

แต่ก็นะ วิถีชาวบ้าน อาหารรอบรั้ว รอบหนองบึง

©สุภฎารัตน์