ลมหลวงเดือนเมษา

0
1400

คนเมืองล้านนาบอกว่า ปี๋ใหม่มาถึงเมื่อใด ก็มีโอกาสที่จะมี “ลมหลวง” หรือพายุ ดังนั้น การจัดงานปอยต่างๆจึงกำหนดให้ทำภายในเืดือนมีนาเท่านั้น เพื่อไม่เจอกับลมหลวง มีลม มีฝน และหยดน้ำหลังฝน 

ดอกมะเฟืองหลังฝน 

ใบมะละกอ

ดอกอ่อมแซบ

มีแมลงเกาะด้วย

เจ้าประจำ น้ำกลิ้ง

 

กระดังงา 

 เก็ดถวา กำลังบานรับสงกรานต์

หลังฝนลองถือกล้องเก็บภาพจากรอบรั้ว  ได้ภาพสวยกว่านี้ แน่นอนค่ะ

นก สุภฎารัตน์