กานพลู ดอกจั๋นจี๋

0
2987

กานพลู สมุนไพรในแถบเอเชีย

บ้านเราจะขายในร้านสมุนไพร แต่ที่เนปาลเห็นวางขายในตลาดทั่วไป เป็นเครื่องเทศด้วย

ใครที่เคยทำฟัน อาจได้กลิ่นของ clove oil หรือน้ำมันกานพลูที่หมอฟันใช้บรรเทาอาการปวด

กานพลูใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน ดับกลิ่นปาก ขับลม สารพัดสรรพคุณ 

กลั่นออกได้จะได้น้ำมันกานพลูที่มีคุณสมบัติเทียบกับน้ำหนักของน้ำ จะหนักกว่า้น้ำ 

คนเมืองเหนือเรียกว่า “จั๋นจี๋”

©สุภฎารัตน์