ชาเพื่อสุขภาพ

0
1327

ชาเพื่อสุขภาพ เป็นกระแสเครื่องดื่มที่ต่อเนื่องมาเนิ่นนาน จึงเห็นว่า เราควรมีการเติมความรู้เรื่องชาสุขภาพ

จึงได้ร่วมประสานงานกับ รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน ช่อง 11 เชียงใหม่ เรื่องชาเพื่อสุขภาพ

คุณหนิง ปาณิสา ไชยพรหม ดำเนินรายการ รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล วิทยากร