กิ่วแม่ปาน เดือนกุมภา

0
1618

การไปกิ่วแม่ปานหลายครั้ง ต่างเดือนต่างฤดู อาจมีไม้บางสีต่างกัน แต่เสน่ห์ของกิ่วแม่ปาน กลับน่าค้นหาเสมอ ในครั้งนี้เดินทางไปช่วงเดือนกุมภา

 

ช่วง

การเดินป่ากิ่วแม่ปาน ส่วนมากเป็นการชมธรรมชาติพรรณไม้และสภาพ ป่า ความสวยงาม ความพอใจ จึงมีเสียงพูดคุย เสียงตะโกนกัน สนุกสนาน

แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญของกิ่วแม่ปานคือ นกป่า

การชมนก ต้องการความเงียบ นกก็ต้องการความเงียบ

หากเป็นไปได้  กิ่วแม่ปาน ควรแบ่งเวลา ให้นักชมนก นักอนุรักษ์ได้ ชมนกอย่างเงียบ ๆ

แบ่งกันระหว่างดูต้นไม้ กับดูนก แบ่งกันระหว่างมีเสียง กับไม่มีเสียง

นกกับป่า ก็จะคู่กันตามดั้งเดิมเท่าที่ควรจะเป็น

(ระหว่างทาง พบเด็กเล็กมากับครอบครัว มือถือแผ่นภาพนกด้วย เขาชี้ภาพและบอกว่าเห็นนกตามภาพนี้ด้วย เห็นเพียง 2 ชนิด จากหลายสิบภาพในแผ่นพับนั้น เดินชมนก กับชมต้นไม้ จึงต้องแบ่งเวลาให้กัน)

สุภฎารัตน์