ตุงปี๋ใหม่

0
1607

เก็บภาพตุงปี๋ใหม่ วัดใกล้บ้าน

ตุงปี๋ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดใด ล้วนแสดงถึงความศรัทธาของพี่น้องชาวบ้าน วัดใหญ่ ทรายกองใหญ่ คนมาทำบุญเยอะ  

 

 

  

วัดเล็กๆก็จะเป็นธรรมดาที่จะมีขนาดของกองทรายที่เหมาะสม คนมาทำบุญก็เป็นชาวบ้านที่ชาวเหนือเรียกว่า “ศรัทธาวัด” หมายถึง วัดในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้าน ที่ยึดถือการทำบุญที่วัดในหมู่บ้านเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน ก็อาจไม่ใช่วัดในหมู่บ้าน

 

 

 

 ไม่ว่าวัดใดย่อมดี หากเรามีจิตศรัทธาโดยแท้จริง แต่ก็อย่าลืมวัดใกล้บ้านของเราด้วยค่ะ

©สุภฎารัตน์