ตั้งสติสักนิด คิดก่อน “คลิก”

0
915

มื่อครั้งสมัย ที่เราเรียนรู้เรื่อง “คลิก” เราเรียนรู้แค่ว่า จะนำเราไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามโปรแกรม แต่ปัจจุบัน การ “คลิก” ทำให้เราก้าวสู่โลกออนไลน์ ก้าวไปจนหาที่สุดไม่ได้ จนเราต้องหันกลับมาดูตนเอง แทนการหาขอบเขตของโลกออนไลน์

โลกออนไลน์ เป็นโลกเสมือนจริง ดั่งว่าจะเนรมิตอะไรก็ได้ อยากดู อยากเห็น อยากซื้อ อยากแสดงออก สามารถทำได้ในมุมของตนเอง ในกลุ่มเพื่อนพ้อง และรวมถึงใครไม่รู้ ที่อาจมีตัวตนจริงหรือไม่มี อาจเป็นคำโกหกทั้งหมด หรือจริงทั้งหมด หรือปะปนระหว่างความจริงกับความเท็จเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  ในการชักจูงให้คล้อยตาม  หรือเพื่อให้เกิดผลบางอย่างที่ต้องการ โดยเฉพาะการค้าในระบบออนไลน์

 

จนเมื่อเกิดปัญหาตามมากมาย ก็ทำให้เราต่างต้องมาตระหนักถึง อิทธิพลและผลของการคลิก เพราะการคลิก มีผลต่อประโยชน์อันมหาศาลก็ได้ เกิดผลดีที่สร้างสรรค์ หรือเกิดความขัดแย้ง ความเชื่อ ค่านิยมใหม่ ๆที่ต่างความเชื่อจารีตประเพณีของเรา

ดังนั้น เราต้องรู้ทันตนเอง รู้ทันโลกออนไลน์  เพื่อป้องกันปัญหาจากการคลิกที่เสี่ยง หรือเป็นผลเสียตามมา เช่น กรณีของการเล่นเกมส์  จากความเพลิดเพลิน สู่การมุ่งมั่นเอาชนะ และตามคลิกเข้าไปในระบบที่ทำให้ต้องมีหนี้มากมาย ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ เป็นความเลินเล่อ หรือความประมาท หรือความตั้งใจแฝงเพื่อการค้าบริการโทรศัพท์ ในระบบออนไลน์  ในเมื่อความไม่สมเหตุสมผล ของเรื่องก่อให้เกิดความกังขาต่อสังคม ว่า ทำไมเครือข่ายค่ายมือถือ จึงทำเสมือนว่า เรื่องนี้นอกเหนือจากควบคุม อันเป็นเหตุผลอื่นใดไม่ได้นอกจากการค้า ที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับ ค่าบริการโรมมิ่ง เป็นช่องว่างของกฎหมาย เป็นช่องว่างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กสทช. ซึ่งคงต้องติดตามว่าจะมีมาตรการหรือข้อกำหนดอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมในระบบออนไลน์

ส่วนเราผู้บริโภค ตัวเรา ลูกหลานเรา คนใกล้ตัวและคนในสังคม ต้องหันกลับมา สร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง ในการใช้ระบบออนไลน์ แสวงหาความรู้เพื่อป้องกันปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการเล่น เกมส์ เสียเงิน  การ-แชร์ต่อ,การอ่านต่อๆ, การซื้อ, การขาย หรือการ-คลิกเปิดดูข้อความ  คลิกเมลรางวัล ฯลฯ

ชีวิตโลกออนไลน์ ไม่อาจแยกจากเราอีกต่อไป ดังนั้น เราควรตั้งสติ ก่อนที่เราจะคลิก  อย่าให้ความเพลิดเพลิน อยากรู้อยากลอง มาทำให้เราคลิกง่ายเกินไป

ราอาจต้อง คลิกปฏิเสธ เช่น  exit ,close, no   คลิกปิด คลิกไม่รับ คลิกไม่ตอบ คลิกไม่ให้ข้อมูล เพื่อป้องกันตนเอง หรือถอยตนเอง จากข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม  ไม่ต้องถลำลึกในบางเรื่องที่อาจเสี่ยงและอันตรายหรือเกิดผลเสียตามมา

บ้านเรามีกฎหมายหลายฉบับ ที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันการหลอกลวง ทำกระทำความผิด อาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง กับโลกออนไลน์ แต่เราก็ต้องยอมรับข้อจำกัดด้านกฎหมาย ว่าไม่ง่ายที่จะจัดการ เนื่องจากผู้กระทำผิดก็อาจคลิก ปิดหนี หรือปรับโฉมใหม่ เพียงพริบตา ก็สามารถทำได้ร้อยแปด ดังนั้น การป้องกันตนเอง จากความเสียหาย หรือการรับข้อมูลผิด เราควรป้องกันตนเอง

 

มีเว๊บ มีสังคมออนไลน์ มีข้อมูลมากมายที่ให้ความรู้กับเรา เป็นการเตือนภัย และให้ข้อมูลจริง เช่น อาหารเสริม ก็มีเว๊บ มีแอพลิเคชั่นดีดีที่เป็นตัวช่วยเรา  เพื่อให้เราไปคลิกดูกัน คลิกใช้กัน ดังนั้น เราควรเปิดรับ เว๊บดีดี เชื่อถือได้ โหลดแอพลิเคชั่นดีดี จะทำให้เราสามารถป้องกันตนเองได้

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

[email protected],www.smileconsumer.com

 

หมายเหตุ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่  …1 กค.57….คอลัมน์คุ้มครองผู้บริโภค หน้า  7