ดีปลากั้ง

0
2475

ดัปลากั้งเป็นหนึ่งในผักที่ใช้กินกับลาบ หรือเรียกกันในภาษาเหนือที่เรียกผักชนิดต่างๆที่นำมากินกับลาบ ว่า ผักกับลาบ

 

 

รสค่อนข้างขมมาก บางคนอาจไม่ชอบ  เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ทนแล้ง ส่วนที่นำมากินคือส่วนยอดอ่อน หากชอบกินลาบ ลองมาปลูกไว้สักต้นนะคะ

©สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์