สองเรื่องที่แตกต่าง :กรณีศึกษา การทำศัลยกรรม(ตอนจบ)

0
1144

การศัลยกรรม ทางเลือกทางเสี่ยงของยุคสมัยและตลาดความงามทางการแพทย์

ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจาก ปัจจัยสังคมและส่วนบุคคลแล้ว มาดูกันต่อว่า ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องมีอะไรอีกบ้าง

เรื่องทีสองคือ การโฆษณาและกลไกการตลาดเกี่ยวกับการทำศัลยกรรม เช่น เสนอความเชี่ยวชาญและรูปแบบน่าเชือถือ ว่า มีวิธีใหม่ของใหม่  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์การสูง รับประกันการแก้ไข มีการเสนอข้อมูลว่าการทำอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่อันตรายไม่เจ็บไม่ต้องผ่าตัด เปลี่ยนได้ ปกปิดจุดด้อยได้ง่ายดาย ไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าแต่งตัว  สบายง่ายจัดการเบ็ดเสร็จ

ซึ่งการโฆษณาก็จะออกมาในรูปแบบของการพยายามเสนอแนวคิดว่า  การทำศัลยกรรมมีเหตุผล ว่าถ้าสวยแล้ว มาทำให้ดูดีขึ้น ถ้าไม่สวย หรือยังไม่พอใจ หรือมีปัญหาความงาม ความไม่ลงตัว ไม่ตรงใจ ก็เหมือนแก้ไขจุดบกพร่อง ซึ่งแนวคิดของการโฆษณาและกลไกการตลาดแบบนี้ ก็จะผ่านเทรนด์นิยม นำเสนอต้นแบบให้อยากเหมือนอยากเป็น เช่น ดารา นักร้อง หรือกระแสเกาหลี หรือตัวอย่างของความสำเร็จทางอาชีพ การงาน มีความสุขในชีวิตสมรส ผ่านการสัมภาษณ์คนที่ทำศัลยกรรมมาเล่า มาบอกต่อ มาพูดคุยในสื่อทีวี รวมถึงการพูดคุย โฆษณากันในเว็บไซต์ เฟซบุ๊คและระบบออนไลน์ ไอแพดไอโฟน

สำหรับบ้านเราก็มีการได้ค่านายหน้าจากการชักชวนกันทำศัลยกรรมหรือการฉีดเพื่อความงาม เช่น   หาลูกค้ามาได้ 5 คน จะได้ทำฟรี 1 คน หรือ ทำ 5 หน้า ฟรี 1หน้า ดังนั้น หากเรานั่งอยู่บ้านดีดี มีคนมาชวนคุย น่าจะทำจมูกนะเธอ ดีนะ ไม่แพง ลองไหม จะพาไป ก็ควรตั้งสติให้ดีว่าคุณอาจกำลังกลายเป็นลูกค้าของเขา

            เรื่องที่สาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์  กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งเรื่องสิทธิผู้ป่วย และสิทธิผู้บริโภค แต่ก็ยังยากต่อการจัดการ เพราะผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ก็นำมาใช้ผิด เช่น นำยามาใช้เพื่อให้ขาว คลินิค หมอเถื่อน หมอคนโด หมอกระเป๋า ก็กลายเป็นเรี่องสมัครใจของลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม การรู้กฎหมาย การรู้สิทธิของตนเอง ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น แม้ว่ากรณีที่หมอทำให้ ทำไมทำเยอะขนาดนี้ จรรยาบรรณอยู่ไหน

ทำให้หลายคนสงสัยว่า กฎหมายทำอะไรได้ถ้ามีเรื่องกำไรมาเกี่ยวข้อง  เรื่องหมอมาทำเรื่องความงาม รักษาและผ่าตัด ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อความงาม ดังนั้น หมอจึงมีอาชีพต่างไปจากเดิมในยุคก่อนๆมาก ผู้บริโภค จึงต้องรู้กฎหมายและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น  อีกประการหนึ่งคือ การแข่งขันในธุรกิจความงาม มีการแข่งขันกันสูงมาก ต่างหยิบยกนำเอาเทคโลโลยีมานำเสนอลูกค้าในลักษณะของการเป็นข่าว จึงกลายเป็นกระแสเพิ่มกระแสกระตุ้นความสนใจให้ทำศัลยกรรมมากขึ้น

            ความงามสร้างได้ด้วยศัลยกรรม หรือความงามเป็นอยู่ของเรามาแต่กำเนิด  เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญา หากเลือกจะทำควรศึกษาให้ถ่องแท้ มองระยะยาวๆไกลๆ กำหนดลิมิตตนเองควรแค่ไหน และหากเราเลือกตามวิธีคำสอนแต่โบราณ ไก่งามเพราะขน คนเพราะแต่ง ไม่ต้องตัดดัดแปลง เพียงแต่งตัวให้เหมาะสม กิริยาวาจาดี ความคิดความอ่านที่แสดงออกแสดงถึงความเป็นคนมีความคิดความอ่าน มีน้ำใจ มีความสุขอย่างอิสระ ก็น่าจะพอและสวยงามที่สุดแล้ว

สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์

[email protected]

 

หมายเหตุ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันอังคารที่  ….9  ตุลาคม2555…คอลัมน์คุ้มครองผู้บริโภค หน้า  7