ฝักบัว เมล็ดบัว ดีบัว

0
2236

เมื่อแกะฝักบัว เราจะพบเมล็ดบัว เมื่อแกะเมล็ดบัว เราจะพบเนื้อเมล็ดบัว และกลางเนื้อเมล็ดบัว เราจะพบ ดีบ้ว

 

มีฝักอ่อน ฝักแก่

 

แกะเมล็ดแก่ แยก เปลือก เนื้อเมล็ด และดีบัว

 

 

ฝักแก่ จะเห็นเมล็ดสีเขียว-ดำ

 

 

เมล็ดบัว อ่อน

 

ฝักอ่อน จะเห็นเมล็ดสีเขียวใส

 

เทียบเมล็ด

 

 

 

 

หากรับประทานสด  จะแตกต่างกันดังนี้

เมล็ดแก่

-เนื้อแน่น แข็ง

-เนื้อไม่หวาน

-ดีบัว รสขม

-ไม่อร่อย

เมล็ดอ่อน

-เนื้ออ่อน

-รสออกหวาน

-ดีบัว ไม่ค่อยขม

-อร่อย

ดอกบัวสวย สำหรับบูชา ถวายพระ ใช้ในงานบุญ

ฝักบัว รับประทาน อาหารหวาน อาหารคาว

และเป็นสมุนไพร

 

©สุภฎารัตน์