คำเงาะ คำแสด สีแสดสดสวย

0
3992

ชื่อคำเงาะ อาจเห็นภาพ เงาะ

ชื่อคำแสด อาจนึกถึงสีแสด

ไม่ว่าจะนึกถึงอะไร ล้วนสื่อความหมายตรง

คล้าย เงาะ เพราะ ลักษณะผลเหมือนเงาะ

สีแสด เพราะ เมื่อเอาเมล็ดมาต้มหรือแช่น้ำ จะได้สีแสด สำหรับใส่ขนม เป็นสีธรรมชาติ

และก็ยังมีชื่ออื่นๆ เรียก แตกต่างกันตามท้องถิ่น ที่อาจสื่อความหมายคล้ายๆกัน

 

หากจะถามว่าต้นคำเงาะ หรือคำแสด ปลูกในบ้านได้ไหม ตอบว่าได้

เพราะ ดอกสีสวย

ได้เมล็ดมาใช้ประโยชน์

 

ดอกสวยอย่างนี้

ลักษณะของดอก

 

ดอกแก่ จะร่วงหล่น เกิดผล อ่อน และต่อเป็นผลแก่

 

จนเมื่อดอกร่วงหมดแล้ว จะเป็นช่อผล คล้ายผลเงาะ

 

 

ผลแก่ จะเปลี่ยนเป็นสีส้มน้ำตาล ลักษณะผลแก่จะแตกคาต้น เราต้องเก็บก่อน เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเมล็ด แต่หากเราไม่เก็บปล่อยให้แก่มากๆ ก็จะแตกผลคาต้น เมล็ดร่วงหล่นบนพื้น เราไม่ควรเก็บเมล็ดแตกที่ร่วงมาทำสีใส่อาหาร อาจเปื้อนดิน หรือมีเชื้อรา

ถ้าเราจะนำเมล็ดมาทำสีใส่อาหาร หรือเครื่องดื่ม ก็ควรเก็บผลแก่ ก่อนที่ผลจะแตก เราก็จะได้ช่อผลสมบูรณ์ นำมาวางในร่มให้แห้ง ก็จะแตกผล  หรือผลปริแยกให้เห็นเมล็ด หากผลใดที่ไม่แตก  เราก็แกะเอาเมล็ดได้ไม่ยาก

 

การแตกผล

เมล็ดร่วงหล่น เหลือแต่เปลือก

 

 

เมล็ด จะมีมากมาย เพียงพอที่เราจะเอาไปทำ เป็นสีผสมอาหาร

เราสามารถนำเมล็ดไปเพาะพันธุ์ได้

และเราก็จะมีต้นคำเงาะ หรือคำแสด หรือ คำไทย ไว้เป็นสีธรรมชาติ เป็นทั้งอาหาร ผสมขนม ผสมสีเครื่องดื่มและยังได้สรรพคุณสมุนไพรในบ้านของเราเอง

©สุภฎารัตน์