ส้มสุก

0
1810

ส้มสุก สีสดใสจัดจ้า

 

 

 

ช่อดอกสวย

ชื่อว่าส้มสุก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saraca indica L.
ชื่อสามัญ : Asoke tree, Saraca, Asoka
ชื่อพื้นเมือง : กะแปะห์ไอย์ ชุมแสงน้ำ ตะโดลีเต๊าะ ส้มสุก
โสก อโศกน้ำ

 

ยามร่วงหล่น เกิดเป็นผล ฝัก

ความแตกต่างระหว่างรูปทรงของดอก และฝักของส้มสุก

ธรรมชาติ..

 

©สุภฎารัตน์